Dé partij voor meer studentenwoningen in Utrecht

Op 18 januari 2024 heeft Ruben Snijder namens Student & Starter een succesvolle motie ingediend waarin wordt opgeroepen dat Utrecht samen met andere steden een sterke landelijke lobby begint voor meer onzelfstandige studentenwoningen (kamers) die óók in aanmerking moeten komen voor huurtoeslag. Twee weken later hebben we op 30 januari samen met STIP, de Landelijke Kamer van Verenigingen en vele andere studentenorganisaties een brief aangeboden aan de Tweede Kamer over meer studentenwoningen in Nederland. En dat zijn nog maar de meest recente acties!

Meer studentenwoningen

Student & Starter is dé partij voor meer studentenwoningen in Utrecht. Met onze frisse blik brengen we het geluid van jonge Utrechters naar voren en we zitten sinds juni 2022 voor het eerst in het stadsbestuur. Dat zorgt voor vele resultaten! In het Actieplan Studentenhuisvesting is afgesproken dat minimaal 50% van de nieuwe studentenwoningen uit onzelfstandige woningen bestaat (kamers met gedeelde voorzieningen). Minder dure studio’s en meer gezellige kamers met huisgenoten dus! Hiermee zorgen we voor minder eenzaamheid en psychische klachten onder studenten. 

Student & Starter wil in elke wijk studentenwoningen zien. Een voorbeeld is ons aangenomen amendement dat oproept tot meer studentenwoningen in Overvecht. Ook houden wij de uitvoering van deze ambities scherp in de gaten en helpen we studenten waar nodig. Zo heeft Student & Starter een paar maanden geleden schriftelijke vragen ingediend over waar de beloofde studentenkamers blijven bij de herontwikkeling van de IBB. Na onze mondelinge vragen kwam SSH de bewoners van de rode flat van TWC tegemoet. Zo is de uiterlijke verhuisdatum met drie maanden verlengd en kunnen huisgenoten makkelijker samen blijven. En na een maandenlange inspanning achter de schermen van Annemarijn Oudejans is er na onze moties samen met D66 ook energietoeslag voor studenten gekomen.

Student & Starter zet vol in op het huisvesten van studenten die nu geen betaalbare woning kunnen vinden. Onze visie is helder: meer bouwen en de ruimte slimmer benutten.

– Annemarijn Oudejans, raadslid

Belang voor starters

Wij zouden Student & Starter niet zijn zonder ook oog te hebben voor starters. Daar hebben we veel voor bereikt! Denk bijvoorbeeld aan makkelijker woningdelen, waar Student & Starter zich al vanaf 2015 met succes hard voor maakt. Vanaf vorig jaar is het beleid dat er maximaal drie personen zonder vergunning een woning mogen delen. Ook hebben we met onze coalitiepartners een verbod voor beleggers om huurhuizen te kopen opgelegd voor alle huizen onder 587.000 euro (opkoopbescherming). En dat werkt! Uit recent onderzoek blijkt dat meer woningen naar starters gaan.

Nieuwe energie voor Utrecht

Onze campagneslogan was niet voor niets: nieuwe energie voor Utrecht. Nu laten we zien dat we ook onze beloftes kunnen waarmaken. Wil je meer weten over wat Student & Starter doet in de gemeenteraad? Heb je een bredere interesse in de lokale politiek of wil je laagdrempelig politiek actief worden? Overweeg om lid te worden van Student & Starter. Voor 15 euro per jaar steun je de partij en onze ideeën voor een levendige en duurzame stad. Ook krijg je toegang tot de appgroepen waarin je écht heel gemakkelijk in contact kunt komen met onze gemeenteraadsleden, wethouder, maar ook alle andere ‘StuSta’-leden. Iedereen is welkom!

Privacyverklaring