De Merwedekanaalzone: een echte stadswijk

De Merwedekanaalzone is één van de grootste Utrechtse ontwikkelingen van deze tijd. Met de komst van maar liefst 10.000 nieuwe woningen wordt het gebied een echte stadswijk. De ontwikkeling van zo’n project brengt ook veel discussiepunten met zich mee: van de betaalbaarheid van woningen tot de hoeveelheid bruggen. 

Student & Starter heeft zich de afgelopen tijd met succes ingezet voor de volgende onderwerpen:

Merwedekanaalzone als sportzone

Het belang van de Merwedekanaalzone als sportzone. Wij vroegen extra aandacht voor de doorvaarbaarheid van de bruggen voor roeiers en extra ondersteuning bij het vinden van alternatieve locaties in Vianen en Rijnenburg. Ook hebben wij ervoor gezorgd dat de hoeveelheid bruggen zo lang mogelijk beperkt blijft. 

Tijdelijke woningen of evenementen

Er zijn een hoop braakliggende terreinen in de Merwedekanaalzone. Student & Starter heeft daarom een voorstel ingediend om deze terreinen een goede tijdelijke invulling te geven. Gebruik deze terreinen bijvoorbeeld voor tijdelijke woningen of het houden van evenementen.

(Studenten)huisvesting verbeteren

In het voorstel van de Merwedekanaalzone staan nu driehonderd studentenwoningen opgenomen. Student & Starter vindt deze woningen te duur en pleit voor onzelfstandige studentenwoningen. Op dit moment worden er uitsluitend studio’s gebouwd, omdat onzelfstandige huisvesting (studentenkamers) niet onder sociale huur valt. Met een motie hebben we het college opgedragen de studentenhuisvesting in het plan te verbeteren én in de verdere ontwikkeling deze verkeerde prikkel weg te nemen zodat de ontwikkeling van onzelfstandige studentenhuisvesting wel mogelijk wordt bij grote projecten. 

Veel woningen in de Merwedekanaalzone zijn te duur. Om de toegankelijkheid van de woningen te bevorderen voor middeninkomens en starters, hebben we het college met een motie opgedragen de inkomenseis van de middenhuur woningen te verlagen.

Alle voorstellen van Student & Starter werden aangenomen bij de raadsbehandeling. Daarbij werd al eerder in het toegezegd dat toekomstige bewoners worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van het gebied.

Door deze verbeteringen konden we uiteindelijk instemmen met het voorstel om de Merwedekanaalzone te ontwikkelen. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering, maar de ontwikkeling van 10.000 woningen is keihard nodig om de woningnood in Utrecht te bestrijden. 

Privacyverklaring