Auteur Ties de Theije

Algemeen

De lokale miljoenennota: Student & Starter wil investeren in de toekomst

20.09.2018

Helaas niet in een gouden koffertje, maar ook in Utrecht worden de cijfers voor aankomend jaar gepresenteerd. Geen miljoenennota, maar wel onze plaatselijke programmabegroting. Student & Starter is zeer te spreken over verschillende onderdelen van de begroting, mede omdat meerdere van onze moties erin zijn doorgevoerd. Helaas missen wij, net als in het coalitieakkoord, op onderdelen als realistische duurzaamheid en het oplossen van de woningnood nog de daadkracht en actie. Wij willen met een tegenbegroting laten zien dat investeren in de toekomst mogelijk is.
 

Subsidie voor jonge makers

Wat betreft Student & Starter hebben we op het gebied van cultuur een mooie stap kunnen zetten. Er zal meer geld vrijgemaakt worden voor jonge makers. Er komt een speciale subsidie die voor deze groep de stap van incidentele naar structurele subsidie zal overbruggen. Precies het voorstel dat Student & Starter inbracht met de motie ‘creativiteit kent geen anciënniteit in stroomversnelling’.
 

Aantrekkelijke afvalbakken

Tot nu toe werd er in parken en pleinen nauwelijks afval gescheiden, maar dankzij onze motie over aantrekkelijke afvalbakken komt er een pilot die afvalscheiding direct in de openbare ruimte laat starten. Ook zal er een bewustwordingscampagne komen rondom afvalscheiding in het algemeen. Weer een mooie stap richting een circulaire economie!
 

Te traag en te vaag

In juni dit jaar riepen we al over het coalitieakkoord: “mooie visie, maar te traag en te vaag!” Ook in de begroting missen wij nog steeds het tempo. Veel van de ambities moeten geconcretiseerd worden. Student & Starter wil actie!
 

Realistische duurzaamheid

Wij willen dat er scherper gestuurd zal worden op de daadwerkelijke effectiviteit van duurzaamheidsmaatregelen om schijnduurzaamheid uit te vlakken. Onlangs stelde Student & Starter al vragen aan de wethouder over de inzichtelijkheid van de kosten en baten rondom investeringen in duurzaamheid en ook tijdens de behandeling van de programmabegroting komen we daar nog over te spreken.
 

Sneller parkeerplaatsen opheffen in binnenstad

Wederom wordt er gesproken over het opheffen van parkeerplaatsen in de binnenstad. Parkeerplaatsen leveren veel geld op. Verwijdering van deze plekken zal indirect dus geld kosten. Student & Starter wil rigoureuze verhoging van parkeertarieven in de binnenstad. Met deze verhoging kunnen opgeheven parkeerplekken worden compenseert en ontstaat er meer ruimte voor voor fietsers, voetgangers, terrassen en evenementen. Wat in de huidige programmabegroting niet beschreven wordt: hoe, waar, wanneer en hoeveel?!
 

Bouwen, bouwen, bouwen!

De coalitie spreekt over een stadsakkoord rondom wonen, waarin moet staan hoe we het schrijnende woningtekort gaan oplossen. Nog onduidelijk is wat de precieze inzet wordt van dit akkoord. Wat betreft Student & Starter is het belangrijk om in te zetten op de bouw van meer sociale huur en middenhuur. Bij studentenhuisvesting willen we meer aandacht voor onzelfstandige huisvesting en vernieuwende woonvormen zoals bijvoorbeeld friendswoningen.
 

Meer investeren in sport

Wat betreft Student & Starter wordt nog te weinig geïnvesteerd in sport. Dit geld is hard nodig om in te kunnen zetten op niet alleen meer ruimte voor sport, maar ook talentontwikkeling. Nu wordt er vooral geïnvesteerd in gave topsportevenementen als de Vuelta (wat wij zeker tof vinden!) maar de kunst is vooral om talenten in Utrecht te behouden. Daarnaast zien we dat de beleidsplannen steeds meer leunen op sportverenigingen. Student & Starter vindt dat verenigingen dan ook voldoende financieel ondersteund moeten worden. Verder streeft Student & Starter er naar de kloof tussen burgersportverenigingen en studentensportverenigingen te verkleinen. Zo gaan er nu wel subsidies naar burgersportverenigingen, maar niet naar studentensportverenigingen
 

Student & Starter dient tegenbegroting in

Student & Starter voert constructieve oppositie. Wij willen concreet laten zien hoe het anders kan. Volgens ons is het vooral van belang om te investeren in maatregelen voor de toekomst. Bijvoorbeeld onderwerpen als digitaliseren en verduurzaming zijn hier super geschikt voor. Twee ontwikkelingen die al volop gaande zijn en waar wij als Utrecht pionier op moeten willen zijn. Student & Starter zal in aanloop naar de begroting concreet plannen bekend maken middels onze tegenbegroting.
 

Zie ook: Student & Starter dient tegenbegroting in 2017