Auteur Kelly Tijhuis

Participatie

De binnenstad is ook voor jou!

17.10.2019

Binnenkort wordt landelijk de Omgevingswet ingevoerd, deze vervangt een berg aan oude wetten en regelingen. Dat betekent dat er ook voor de Utrechtse binnenstad een zogeheten omgevingsvisie moet worden samengesteld. Het participatietraject rondom de omgevingsvisie loopt nog niet optimaal als het gaat om bewoners tussen de 25 en 34 jaar, terwijl dit de grootste groep bewoners is. Daarnaast zijn de bewoners uit omliggende wijken, dagjesmensen en toeristen ondervertegenwoordigd. Wij willen dat er meer wordt gedaan om de participatie rondom de omgevingsvisie breder en vernieuwender in te zetten.
 
De omgevingsvisie is een lange termijnplan voor hoe een gebied er fysiek uit moet gaan zien. Als je iets wilt bouwen/verbouwen, een winkel wil openen of bijvoorbeeld een café wil beginnen wordt je aanvraag getoetst aan de omgevingsvisie voor dat gebied. De visie richt zich op milieu, groen, bebouwing, water, parken, speeltuinen en meer. Je kan deze visie online inzien en door rekening te houden met de omgevingsvisie heeft een plan meer kans van slagen, denk bijvoorbeeld aan de rooftopbar boven de Intersport.
 
Waar andere omgevingsvisies voornamelijk ingaan op wonen en voorzieningen, gaat deze visie in over meerdere aspecten van de binnenstad. De visie omvat cultuur en gezelligheid maar ook maatschappelijke opvang van daklozen en hun begeleiding. Deze omgevingsvisie vraagt daarom om een andere participatie-aanpak dan andere omgevingsvisies. De respons op een enquête van de gemeente kwam vooral uit de 45+ doelgroep. Ook de website lijkt op het eerste gezicht niet zo actief. Daarom stelt Student & Starter vragen over het gebruik van deze site en hoe deze ingezet kan worden om als goede participatietool te functioneren. 
 
In de commissie is er al gesproken over adverteren in bushokjes, culturele instellingen en horecagelegenheden. Wij horen graag wat voor jou een fijne manier is om mee te praten over de binnenstad. Kan de gemeente betere een Vrijmibo organiseren? Of vragen stellen tussen de krantenverkopers en goede doelen op Utrecht Centraal? Misschien komen er hele andere standpunten bovendrijven als we dit participatievraagstuk anders aanpakken! Stuur jouw ideeën naar: k.van.der.veen@raad.utrecht.nl