Auteur Ties de Theije

Cultuur

Creativiteit kent geen anciënniteit in stroomversnelling

13.07.2018

Utrecht is een stad met veel talentvolle makers in de kunst- en cultuursector die barsten van ambitie en verder willen professionaliseren. Helaas hebben beginnende makers vaak moeite om een goed idee te beschrijven in een subsidiabel en onderbouwd plan voor een projectsubsidie. Omdat zij soms jaren moeten wachten om te groeien van incidentele naar structurele subsidie, lopen we het risico dat talentvolle makers uitwijken naar steden waar zij zich wel kunnen ontwikkelen. Omdat juist jonge makers vaak op vernieuwende wijze verbindingen weten te leggen in de stad en met de wijken is het gigantisch zonde als dit talent voor de stad Utrecht verloren gaat.
 

Creativiteit kent geen anciënniteit
Bij de programmabegroting 2017 werd onze motie ‘Creativiteit kent geen anciënniteit’ al door het College overgenomen. Makers kunnen een incidentele of een structurele cultuursubsidie aanvragen, maar de stap van een projectsubsidie naar een meerjarige is vaak te groot voor beginnende makers in de cultuursector. Deze moest ervoor zorgen dat er een tussenvariant zou komen, bijvoorbeeld de tweejarige subsidie. Het college is uiteindelijk teruggekomen op de motie in een brief, maar niet daadwerkelijk overgegaan tot uitvoering van de motie.


Motie & Pilot

Helaas bleef naar onze mening, ondanks de aangenomen motie, actie te lang uit. De door Student & Starter ingediende nieuwe motie ‘Creativiteit kent geen anciënniteit in stroomversnelling’ draagt het College op om op korte termijn het geld van het groeikader dat bestemd is voor cultuur vrij te maken en in te zetten om een pilot te starten met een regeling voor talentvolle makers die de stap van incidentele naar structurele subsidie overbrugt. Ook moet in deze pilot een eenvoudige regeling komen waarmee beginnende makers ondersteund kunnen worden in het doen van een goede aanvraag voor projectsubsidie. De motie werd unaniem door de raad aangenomen!

Zie ook: Motie - Creativiteit kent geen anciënniteit in stroomversnelling
Zie ook: Motie - Creativiteit kent geen anciënniteit
Zie ook: Succesvolle moties van Student & Starter bij debat gemeentebegroting 2017