Bijeenkomst over huisvestingsproblematiek van internationale studenten

Vanavond om 21.30 vindt een raadsinformatiebijeenkomst plaats waarbij raadsleden in gesprek gaan met leden van VIDIUS, SSH, BoKS en de Universiteitsraad, over de huisvesting van internationale studenten.

Het doel van de bijeenkomst is om dieper in te gaan op de vraag bij wie de verantwoordelijkheid ligt wat betreft het huisvestingsprobleem van internationale studenten. De informatie die voortvloeit uit de gesprekken tussen de verschillende partijen zal gebruikt worden voor een toekomstig debat over deze kwestie.

Al eerder vroeg Tim Homan van Student & Starter een debat aan over de huisvestingsproblematiek van internationale studenten. Student & Starter wil meer duidelijkheid over wie de verantwoordelijkheid gaat nemen voor het huisvestingsprobleem van internationale studenten en over de vooruitgang van het bijbouwen van onzelfstandige studenteneenheden.

Het afgelopen jaar was de huisvestingssituatie van internationale studenten schrijnend. Zo moesten veel internationale studenten zich noodgedwongen vestigen in hostels.

De raadsinformatiebijeenkomst is hopelijk een goed begin om het huisvestingsprobleem aan te pakken.

Benieuwd naar de bijeenkomst? Iedereen is van harte welkom om vanavond langs te komen.

Privacyverklaring