Betaalbaarder, gezelliger en beter wonen in Friendswoningen

In de Utrechtse woonvisie wordt de wens uitgesproken voor het realiseren van meer gemengde wijken. De beste manier om dit te bereiken is door voor een divers woningaanbod te zorgen. Woningzoekenden hebben verschillende behoeftes en wensen, door Friendswoningen te realiseren wordt naar deze behoeftes geluisterd. Met verschillende moties en amendementen heeft Student & Starter ervoor gezorgd dat tientallen Friendswoningen gerealiseerd worden. Woningen waar je met vrienden, betaalbaarder, gezelliger en beter kan wonen. 

Het realiseren van Friendswoningen zorgt ervoor dat meer mensen betaalbaarder kunnen wonen omdat ze de huurkosten kunnen delen. Er is een enorme woningnood, dus de mogelijkheid tot het delen van een huis met iemand waar je geen relatie mee hebt kan de druk op de woningmarkt verlichten. Op dit moment zijn de meeste woningen gericht op stellen, jonge gezinnen of studio’s voor alleenstaanden. Een Friendswoning maakt groter en betaalbaarder wonen mogelijk voor mensen die geen relatie of gezin hebben of (nog) niet willen samenwonen met hun partner. 

Op drie verschillende locaties zijn Friendswoningen gerealiseerd door onze moties en amendementen. Zo komen er bij de herontwikkeling van het Thomas à Kempis Plantsoen minstens vijf woningen met het label Friendswoning. Dat is zo’n 10% van het minimale aantal middenhuurwoningen die op deze locatie worden gerealiseerd! Twee jaar geleden dienden we een amendement in met D66, het resultaat daarvan zijn tien onzelfstandige woningen in de Cartesiusdriehoek!

Huidige locaties met gerealiseerde Friendwoningen in Utrecht

Het gebiedsontwikkelingsplan in Overvecht onderzoekt nu de mogelijkheid om Friendswoningen te realiseren bij de herontwikkeling van Overvecht Centrum. Ook in Nieuw Buurland komen een aantal Friendswoningen, hoeveel dat er precies worden is nog niet duidelijk. Het plan, en dus de specifieke aantallen, wordt op dit moment verder uitgewerkt door de woningcorporatie Mitros. Hierbij kijkt Mitros naar de beste organisatiemogelijkheid binnen de sector sociale en betaalbare middenhuur. 

Deze Friendswoningen zijn een geweldige stap om het woningtekort tegen te gaan, én betere woningen voor meer mensen te realiseren. Daarom vindt Student & Starter dat deze wooneenheden in meer wijken moeten worden toegepast. In welke wijk mis jij nog Friendswoningen?

Privacyverklaring