Auteur Eva Oosters

Cultuur

Bespreking cultuurnota

20.09.2019

Gisteravond werd in de raad gedebatteerd over de cultuurnota. Hét kader voor ontwikkeling van cultuur in de stad Utrecht voor 2021 tot en met 2024. Een nota waar heel veel goeds in staat, maar waar ook nog wel het een en ander op aan te merken valt. Wat Student & Starter betreft was dat het beste samen te vatten in: verbeter de wereld, begin bij jezelf. 

 

Het meest trots zijn we natuurlijk op de tweejarige regeling voor talentvolle makers die nu echt plaats heeft gekregen in de nota. Creativiteit kent officieel geen anciënniteit meer dankzij de motie die wij hierover hebben ingediend.  Ook bij de voorjaarsnota zijn al een hoop belangrijke dingen besproken en zelfs aangenomen: bijvoorbeeld over een bruisend cultureel nachtleven.

 

Een van de doelen die het college heeft geformuleerd in de nota is het bevorderen van inclusiviteit door meer festivals, omdat zo meer mensen kunnen genieten van cultuur. Fantastisch natuurlijk! Maar geen concrete acties van de gemeente. Wij vroegen de wethouder of zij kon toezeggen in overleg te gaan met haar collega’s over hoe de regelingen binnen de gemeente gunstiger kunnen worden ingericht om dit voorstel te verwezenlijken, dus niet alleen de bal bij de culturele instellingen te leggen. Zo zagen wij met Smeerboel dat het voor evenementenorganisatoren niet altijd even makkelijk is om een festival te organiseren in Utrecht door het tekort aan locaties of de enorme bureaucratische rompslomp die erbij komt kijken. De wethouder gaat met haar collega’s in gesprek en komt hierop terug: we kijken uit naar het voorstel. 

 

Dan nog een punt over ruimte. Student & Starter is blij met de inzet van de wethouder en de ambtenaren om zoveel mogelijk ruimte te creëren. Dat gaat ook hartstikke goed met allerlei nieuwe, creatieve locaties en nog veel meer in het verschiet. Maar wat ons betreft kunnen we ook hier weer de bal bij onszelf leggen. Hebben wij als gemeente nog ruimte om Utrechts talent zich te laten presenteren? Bijvoorbeeld een hiphop voorstelling in de hal van het Stadskantoor. Maar wat ons betreft ook bij de mensen thuis, in de gezamenlijke ruimte van wooncomplexen een theatervoorstelling. De wethouder vond het een goed idee, daarom dienden wij een motie in om het te realiseren. De motie “Kunst komt binnen” werd gister overgenomen door de wethouder. 

 

Verder hecht Student & Starter veel aan een eerlijke beloning voor kunstenaars en sloten ons daarom ook aan bij de moties die gingen over Fair Practice. Ook het thema duurzaamheid stond in de spotlights: hoe zorg je dat culturele instellingen zich gemotiveerd voelen om zo duurzaam mogelijk te worden? 3 oktober gaat het voorstel nog een keer naar de raad, omdat er gisteren nog niet over is gestemd. 

 

Wat Student & Starter betreft gaan we snel aan de slag met deze nota, die de cultuur in Utrecht nog nét dat stukje mooier maakt.