Begroting 2024 Utrecht

Vandaag is de begroting voor 2024 gepresenteerd. Het is een financieel onzekere tijd, vooral door bezuinigen van de Rijksoverheid. Desondanks blijft het college en Student & Starter flink investeren in een mooi, duurzaam en eerlijk Utrecht. De Utrechtse begroting bestaat uit 2 miljard euro komend jaar. Wij steunen het college om ondanks de risico’s te blijven investeren. Maar dat betekent niet dat we alleen toekijken. In de komende periode wordt de begroting namelijk besproken in de gemeenteraad. Student & Starter zet zich altijd in voor een Utrecht voor iedereen.

  • Student & Starter wil bestaanszekerheid voor alle Utrechters. Dat leidt tot een sterkere samenleving, waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Ongeveer 17% van de Utrechtse volwassenen heeft moeite met rondkomen en 12% van de kinderen groeit op in armoede, met schrijnende situaties tot gevolg. In onze stad hoort geen plaats te zijn voor armoede. 

  • Steeds meer mensen worden hard geraakt door het grote woningtekort. De wachttijd voor SSH is inmiddels al even lang als een gemiddelde studie, en bij de sociale huur bedraagt het wachten ruim een decennium. Onze prioriteit is om meer betaalbare woningen te bouwen, met name voor kwetsbare groepen, zoals de sociale huur, studenten en starters. 

  • Student & Starter kijkt naar de toekomst. Vanuit ons jonge perspectief zijn we goed in staat om te denken aan de lange termijn en de volgende generaties. We zullen nu onze stad bestand moeten maken tegen het veranderende klimaat. Daarom is het onze focus om Utrecht te vergroenen, verduurzamen en klimaatadaptief te maken. Samen met de hele stad.

Lees hier de gehele begroting.

Privacyverklaring