Beantwoording op onze vragen over servicekosten Change=

Met veel woorden zegt het college dat de absurd hoge servicekosten die Change= hanteert allemaal past en mag binnen de afspraken die zijn gemaakt. Student & Starter vindt het jammer dat het college hier geen waardeoordeel aan durft te verbinden. We moeten ons namelijk duidelijk uitspreken tegen dit soort praktijken.

Percentages sociale woningbouw

Student & Starter stelde vragen nadat bekend werd dat ontwikkelaar Change= (lees: Changes) startersappartementen wil bouwen in Utrecht. In haar antwoord deelde het college mee dat projecten zoals Change= vooral een aanvulling zijn op de reguliere vormen van sociale huur: “Het is dus geen vervangend concept.” Wij zijn benieuwd of we dit op papier terugzien in de percentages sociale woningbouw die worden gerealiseerd.

Gelukkig eindigt de beantwoording op een bescheiden positieve noot. In de toekomst komen er hopelijk strakkere afspraken over onder andere de hoogte van servicekosten. Hopelijk wordt de raad hierbij betrokken. 

Het is belangrijk dat hier een breed draagvlak voor komt. Voor nu zal er niks veranderen voor mensen die huren bij Change=. Zij blijven opgezadeld met een – op papier – sociale huurwoning waar ze absurd hoge servicekosten voor betalen. 

Meer over Change=

Change= heeft vergelijkbare concepten in Amsterdam, waar na oplevering veel kritiek op kwam. Parool schreef dat de appartementen te mooi bleken om waar te zijn. Beloftes over voorzieningen komen ze niet na, de ontwikkelaar rekent veel te hoge servicekosten en weigert haar huurders daar inzicht in te geven. 

Student & Starter vindt het belangrijk dat ontwikkelaars het huurrecht naleven en ze een fatsoenlijke huurprijs vragen. Wij hebben gemengde gevoelens over de uiteindelijke beantwoording van het college. Het is goed dat de gemeente stappen zet om strakkere afspraken te maken. Het zou nog beter zijn als het college duidelijk een stelling durft te nemen. Vooral als de voltallige raad zich tegen deze praktijken uitspreekt. 

Privacyverklaring