Auteur Ties de Theije

Veiligheid Vrije tijd Werken

Al 5 jaar geen veilige werkplek voor sekswerkers

14.11.2018

Utrecht, ruimte voor iedereen. Utrecht zijn we samen. Utrecht is van ons allemaal. Iedereen heeft recht op Utrecht. Een paar voorbeelden van prachtige slogans van verkiezingsprogramma’s, waar Student & Starter zich graag bij aansluit, onder andere als het gaat om de Utrechtse sekswerker.
 

‘Het Nieuwe Zandpad’

Als sinds 1945 bevond zich langs de Vecht in woonboten de prostitutiezone ‘Het Zandpad’. In 2013 worden de boten aan Het Zandpad en de raamprostitutiepanden aan de Hardebollenstraat in het centrum gesloten vanwege aanwijzingen voor mensenhandel. De gemeente gaf op dat moment aan dat er geen einde komt aan de raamprostitutie in de stad, maar dat alleen de vergunningen van de zittende uitbaters werden ingetrokken.
 

De gemeenteraad stelde vervolgens een nieuw bestemmingsplan op om ‘Het Nieuwe Zandpad’ te realiseren en schrijft een aanbesteding uit om geschikte partijen te vinden voor bouw, beheer en exploitatie. Meerdere partijen melden zich en realisatie lijkt binnen handbereik. Toch volgen er jaren van touwtrekken en onenigheid. Potentiële uitvoerders trekken zich terug, omwonenden spannen rechtszaken aan en ook in de raad gaan stemmen op om een nieuwe prostitutiezone volledig te weren. En nu, ruim vijf jaar na de sluiting van de originele prostitutiezones is er nog steeds geen plek gecreëerd waar sekswerkers eerlijk, fatsoenlijk en veilig hun werk kunnen doen.
 

Sluiting tippelzone Europalaan
Ook de tippelzone aan de Europalaan zal worden gesloten. Door de ontwikkeling van het woongebied in de Merwedekanaalzone is in het coalitieakkoord afgesproken dat uiterlijk in 2021 te doen. Echter is ook voor deze prostitutiezone nog geen alternatieve locatie gevonden.

 

Illegale bordelen

Ondertussen gebeurt er waar Student & Starter het meest bang voor is: sekswerk verplaatst zich naar de illegaliteit. Door het te lang ontbreken van een legale raamprostitutiezone worden er tussen 2013 en nu steeds vaker illegale bordelen aangetroffen, schrijft de gemeente in het Handhavingsverslag 2017. Hetgeen volgens Student & Starter nogmaals accentueert waarom een veilige en legale plek voor deze sekswerkers zo belangrijk is.
 

Coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’

Student & Starter is blij dat in het coalitieakkoord gesproken wordt over ‘speciale aandacht’ voor de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad en is enthousiast over de verandering van mindset. Er moet een andere weg in worden geslagen om dit project te laten slagen en het lijkt erop dat dit nu ook wordt beseft.
 

Leren van fouten

Daarbij wil Student & Starter dat er scherp wordt gekeken naar de conclusies die te trekken zijn uit de eerder mislukte aanbestedingen. Vanuit de gemeente zelf zou dit kunnen neerkomen op wat meer risicodekking voor de ontwikkelaars en hen net dat steuntje in de rug te geven vanuit de gemeente dat ze nodig hebben. Dit betekent boter bij de vis doen. Als de gemeente dit keer wil dat de plannen voor het Nieuwe Zandpad wel slagen, is die boter hard nodig. Verder denkt Student & Starter dat nog te winnen valt op het gebied van nieuwe investeerders, in samenwerking met de partners en experts die worden uitgenodigd zou het college kunnen kijken naar minder klassieke financieringsvormen. Op deze manier heeft in Amsterdam de sociale investeerder StartFoundation verschillende sekswerkplekken gerealiseerd.
 

Het Nieuwe Zandpad dreigt een Uithoflijn te worden, Student & Starter hoopt wel dat de gemeente voor dit project net zo’n lange adem heeft. Het is van groot belang dat de coalitie het streven uit het coalitieakkoord, het creëren van veilige werkplekken voor sekswerkers, waarmaakt. Aan een streven alleen hebben we niks.