Auteur Kelly Tijhuis

CoronaOnderwijs

Actievoeren op het Jaarbeursplein en in de raadszaal

14.03.2021

Foto: Mouad Ahdi

 

Afgelopen week zijn er al meerdere demonstraties geweest voor en door studenten in Utrecht. Zo demonstreerden honderden studenten tegen het leenstelsel en tientallen voor meer mogelijkheden rondom fysiek onderwijs. Student & Starter zet zich op meerdere manieren in voor alle studenten, zo was raadslid Tessa Sturkenboom spreker tijdens de demonstratie en zet fractiemedewerker Myrthe van Mil de wethouder aan het werk om meer stageplekken op het mbo te creëren! 

 

De wethouder heeft onze motie aangenomen, zo ligt er nu een actieplan om het stagetekort voor mbo studenten tegen te gaan! Met onze motie vroegen we de wethouder om te kijken naar wat zorginstellingen nodig hebben om meer stageplekken voor mbo-studenten te creëren. In het actieplan gaat de gemeente daarom extra aandacht bieden aan het creëren van stages binnen de eigen organisatie. Tijdens de corona-crisis zijn veel mbo-stages stopgezet omdat deze vaak op locatie plaatsvinden, de gemeente gaat nu onderzoeken in hoeverre er extra ruimte beschikbaar is voor realistische praktijkopdrachten, denk bijvoorbeeld aan een grote hal. 

 

Naast praktische oplossingen gaat de gemeente ook achter de schermen aan het werk. De gemeente gaat werkgeversnetwerken beschikbaar stellen om meer stageplekken te vinden. Ook komt er komt een communicatiecampagne met een eigen website en een communicatietoolkit die in samenwerking met andere partners wordt opgezet. In onze motie gaven wij de wethouder de opdracht om het actieplan op te zetten in samenwerking met zorgopleidingen en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), zo laten we het actieplan beter aansluiten bij de behoeftes van studenten én organisaties. 

 

Stages zijn een enorm belangrijk onderdeel van het succesvol afronden van een studie. Student & Starter hoopt dan ook dat dit actieplan resultaat zal opleveren. Heb jij nog goede ideeën om het onderwijs te verbeteren op lokaal niveau? Neem dan vooral contact op met Myrthe via myrthe.van.mil@studentenstarter.nl!