Student & Starter zoekt een nieuw bestuur!

Student & Starter is een politieke partij die bestaat uit jonge mensen die een groot hart hebben voor Utrecht. Onze snelgroeiende vereniging heeft een bestuur nodig dat zich komend jaar inzet voor de campagne.Wij zoeken enthousiaste mensen die zich hiervoor graag willen inzetten. Ervaring is niet nodig, jouw enthousiasme en ideeën vinden wij het belangrijkste!

Het unieke aan dit jaar is dat we als vereniging midden in de campagnetijd staan. In maart 2022 zullen namelijk de gemeenteraadsverkiezingen (GR2022) plaatsvinden. Het zal dus een enerverende periode zijn waar jij als bestuurslid overzicht in houdt en keihard meewerkt aan een succesvolle verkiezingscampagne.

 

Voor de functie van voorzitter zoeken wij iemand die: 

 • de vereniging van Student & Starter representeert;
 • zich wil focussen op verdere groei van de vereniging; 
 • de interne coördinatie van het bestuur op zich kan nemen; 
 • het leuk vindt om mensen te motiveren om het geluid van Student & Starter te verspreiden;
 • zorgt dat bestuursvergaderingen en congressen op een passende manier worden voorgezeten;
 • het aanspreekpunt is voor mensen binnen én buiten de vereniging;
 • verschillende groepen binnen en buiten de vereniging bij elkaar kan brengen en het campagneteam, de fractie en vereniging kan verbinden;
 • verantwoordelijk is voor de  opzet en de uitvoering van het beleidsplan;

Voor de functie van penningmeester zoeken we iemand die: 

 • bekend is met boekhouden en daarin wil ontwikkelen; 
 • het financiële overzicht kan bewaren; 
 • financieel beleid over de lange termijn bewaakt en verder verbetert; 
 • zich wil ontwikkelen als financieel expert.

Voor de functie van secretaris zoeken wij iemand die: 

 • het collectief geheugen van de vereniging wil zijn; 
 • gericht is op het creëren en onderhouden van een netwerk binnen en buiten de partij; 
 • het bestuur ondersteunt op administratief gebied; 
 • De congressen voorbereidt en daar op innovatieve (online) wijze mee omgaat.

Voor de functie van vicevoorzitter zoeken wij iemand die: 

 • een flexibele rol binnen het bestuur kan innemen. Voor dit campagnejaar betekent dit hoofdzakelijk het bieden van ondersteuning voor de GR 2022.
 • bereid is de voorzitter te vervangen waar nodig; 
 • het ziet zitten om meerdere projecten/portefeuilles te hebben; 
 • samen met bestuurslid GR 2022 verantwoordelijk wil zijn voor het vormen van de kieslijst.

Voor de functie van bestuurslid communicatie & strategie zoeken we iemand die: 

 • in nauwe afstemming met Team Promotie van het campagneteam  de verenigingscommunicatie(strategie) verzorgt richting de GR 2022; 
 • verantwoordelijkheid wil dragen voor de communicatiekanalen van de vereniging en zorgt voor een goede overdracht naar Team Promotie; 
 • op de hoogte is van de actualiteiten in de stad en kan meedenken over hoe de partij  daarop inspeelt; 
 • de nieuwsbrief voor onze leden verzorgt; 
 • samen met het bestuurslid fractie het proces begeleidt om het verkiezingsprogramma te schrijven en dit voor te leggen aan de leden.

Voor de functie van bestuurslid fractie zoeken we iemand die: 

 • Alles wil leren over de lokale politiek; 
 • verantwoordelijk wil zijn voor de link tussen fractie en vereniging; 
 • de spil is tussen de leden, het bestuur en de fractie zodat iedereen van elkaar weet waar we mee bezig zijn, en waar mogelijk bijsturing nodig is;
 • samen met het bestuurslid communicatie en strategie verantwoordelijk is voor het proces om het verkiezingsprogramma te schrijven en voor te leggen aan de leden;
 • de schaduwfractie(s) zal coördineren.

Voor de functie van bestuurslid GR2022 zoeken we iemand die: 

 • het proces richting de GR 2022 goed begeleidt;
 • verantwoordelijk wil zijn voor het opstellen van de kieslijst (samen met de vicevoorzitter);
 • goed strategisch inzicht heeft; 
 • stressbestendig is en het overzicht goed kan houden.
 
Overige informatie
 • Je zult ongeveer 6 tot 8 uur per week bezig zijn met de  verschillende taken. De voorzitter is meestal meer tijd kwijt. Echter, hoe dichter bij de campagne, hoe meer er ook van het bestuur wordt gevraagd en verwacht. De urenvraag zal dan ook vooral in de laatste campagne weken flink oplopen (soms wel 24 uur of meer), hou hier dus rekening mee. 
 • Het bestuur wordt voor tenminste 1 jaar ingesteld, met intentie voor een 2de jaar.
 • Helaas kan Student & Starter geen vergoeding aanbieden voor het bestuurswerk.
 • Lid zijn van StuSta bij solliciteren is niet nodig, de bereidheid om lid te worden in het geval van voordracht aan het congres wel.
 • Weet dat de verschillende portefeuilles ook nog herverdeeld kunnen worden. Mocht je een bepaalde portefeuille heel graag willen, geef dat aan in je motivatie, dan kunnen we altijd kijken wat we voor je kunnen doen! 
 • Solliciteren voor een nader te bepalen plek in het bestuur of solliciteren op een specifieke positie? Beide mag! 

Lijkt je dit nu leuk? Stuur je motivatiebrief en CV tot en met 9 mei naar Boukje Dotinga (boukje.dotinga@studentenstarter.nl). We een casusmiddag op 15 mei. Zet deze alvast in je agenda!  

Wil je nu meer informatie? Je mag altijd Derk Stegeman bellen, mailen (bestuurslidfractie@studentenstarter.nl) of Whatsappen (0613514089) voor vragen! 

 

boukje.dotinga@studentenstarter.nl

0613514089