Auteur Eva Oosters

Participatie

Betrek jonge bewoners bij besluitvorming

24.08.2021

Hekken om de muntkade, parken die om 23.00 uur sluiten, er zijn steeds meer voorbeelden van ‘klachtgerichte besluiten’ in Utrecht. Student & Starter denk liever óplossingsgericht en wij weten dat veel andere jonge Utrechters en ook zo over denken. Het jammere is alleen dat jongeren de gemeente niet snel weten te vinden, en andersom. Daarom wordt hun mening vaak over het hoofd gezien bij participatietrajecten, ook als die over een belangrijk besluit gaan binnen een buurt of wijk waar veel jongeren wonen. 

 

Jongeren willen meedoen, meedenken, hun stem laten horen. Student & Starter wil hen dat podium bieden. Door bij belangrijke besluiten van de gemeente actief jongeren uit de stad te betrekken is er meer ruimte voor nuance. We zien nu te vaak hoe besluiten van de gemeente worden gemaakt, zonder dat het gesprek echt wordt aangegaan met verschillende bewoners in de wijk. Student & Starter wil hierin een actievere houding van het college van Burgemeester en Wethouders zien. 

 

Daarom dienden wij een motie ‘Jongeren doen mee’ in die het college de opdracht gaf om bij ingrijpende keuzes en projecten in wijken ook de jonge bewoners van de wijken actief te betrekken (zowel online als offline). Ook wilden we dat ze  dit een voorwaarde zouden maken voor een geslaagde participatie en dat zie hierover aan de raad rapporteren. De wethouder nam de motie over en dat betekent dat deze zal worden uitgevoerd. 


Student & Starter kijkt uit naar een nieuwe manier van bewoners betrekken bij besluiten, want alleen zo worden uiteindelijk ook jongere bewoners bereikt. Wij zelf zullen ons hiervoor blijven inzetten. Wil jij een keer meedenken? Check onze agenda via www.studentenstarter.nl en kies een van de vele evenementen uit!