Auteur Max Boogaard

huisvesting

Help de internationale studenten aan huisvesting!

25.11.2021

Nog steeds groeit het aandeel internationale studenten ieder jaar verder in Utrecht. Door het tekort aan kamers slapen deze internationale studenten vaak noodgedwongen in dure hostels of grijpen zij de eerste de beste, vaak slechte maar peperdure, woning of kamer die op hun pad komt. 

 

De studenten voelen zich in de steek gelaten door de onderwijsinstellingen, mede doordat ze vaak pas bij aankomst in Nederland inzien hoe ernstig de situatie is. De kamers die internationale studenten wél kunnen vinden kennen vaak maar een korte contractperiode en bij particuliere huur vallen ze vaak buiten de boot door het hospiteersysteem. 

 

De Universiteit Utrecht prijst inmiddels de StayOkay in onze stad aan met een kortingscode van 10%. De studenten hoeven dan nog “slechts” zo’n 165 tot 205 euro per week te betalen voor een gedeelde hostelkamer, én dit alleen maar omdat zij geen fatsoenlijke studentenkamer kunnen vinden. 

 

Er moet iets veranderen. Daarom heeft ons raadslid Jeffrey Koppelaar de situatie aangekaart bij het college door mondelinge vragen te stellen. Daarbij vroeg hij het college om te reflecteren op haar eigen rol in het vinden van woonmogelijkheden voor internationale studenten en vroeg hij het college om in gesprek te gaan met Utrechtse onderwijsinstellingen om het probleem op te lossen. 

 

Student & Starter zal zich actief blijven inzetten om voldoende betaalbare huisvesting voor internationale studenten te realiseren. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat studenten voorafgaand aan hun studie goed geïnformeerd worden over de huidige situatie op de Utrechtse woningmarkt – zodat zij niet voor verrassingen komen te staan.