ANBI status

De vereniging Student & Starter beschikt over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat al jouw giften aan de vereniging van ‘schenkbelasting en erfbelasting’ vrijgesteld zijn. Kortom: je betaalt geen belasting over donaties. Sinds 1 januari 2014 moeten onderstaande gegevens op onze website worden vermeld.

Naam instelling

Vereniging Student & Starter

RSIN

853364692

Contactgegevens

Online: http://www.studentenstarter.nl

E-mail: info@studentenstarter.nl

Bezoekadres: Korte Minrebroederstraat 2 te Utrecht

Postadres: Postbus 16200 3500 CE Utrecht

Doelstelling

De vereniging Student & Starter heeft als doel een stabiele vereniging te zijn die de politieke fractie van Student & Starter in Utrechtse gemeenteraad ondersteunt bij het behalen van haar doelen. Dit doet zij door studenten en starters te betrekken bij de Utrechtse politiek. Ook is de vereniging een plek voor ontplooiing van Utrechters die hun expertise inzetten voor de toekomst van hun stad.

Beleidsplan

Student & Starter is een unieke politieke partij. Wat Student & Starter bijzonder maakt is dat we een partij zijn met het perspectief van de jonge Utrechter in alle periodes van zijn of haar jong-zijn. Een partij bestaande uit studenten is een groot goed, maar wij willen meer zijn dan dat. Of je nu studeert of geboren bent in de Zakkendragerssteeg, je loopt vaak tegen dezelfde issues aan. Onze missie is een politieke basis vormen voor Utrechtse studenten én starters, zodat er ruimte is voor hun ideeën in de Utrechtse gemeenteraad. Als partij hopen wij zo een kritisch, constructief en jong geluid te laten horen in de raad en in de stad. Als vereniging streven wij ernaar dit mogelijk te maken door een praktische, maar niet verstikkende verenigingsstructuur. We ondersteunen de fractie, staan dichtbij onze achterban en geven onze ideeën en idealen door aan de Utrechtse politiek.

Om deze missie te realiseren hebben wij een aantal praktische doelstellingen voor de komende periode:

Dagelijks Bestuurders 2019-2020

Martijn Grul, voorzitter

Ingrid Weerts, vice-voorzitter

Onno Dickhoff, secretaris

Sjoerd André de la Porte, communicatie & strategie

Kristin van Veen, bestuurslid GR2022

Guido de Groot, penningmeester

Derk Stegeman, bestuurslid fractie

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen vergoeding van de partij behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Politieke vertegenwoordigers krijgen een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een overzicht en een beschrijving van reeds gehouden activiteiten staan op de website vermeld.

Financiële verantwoording

Het congres van de vereniging Student & Starter heeft op 31 mei 2016 het financieel jaarverslag voor het boekjaar 2013-2014 goedgekeurd. Om ons als algemeen nut beogende instelling goed te verantwoorden, kunt u via onderstaande link het jaarverslag downloaden.