Auteur Kelly Tijhuis

Algemeen

Wordt de Neude een groene oase?

24.02.2020

In 2018 werd de motie ‘bomen op de Neude’ unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Een mooi initiatief van Partij voor de Dieren, ondersteund door alle partijen in de raad. Het huidige gebruik van het plein zou niet in de knel komen met deze aangenomen motie. Toch bleek al snel dat het plaatsen van de bomen niet zo makkelijk was als gedacht.

 

Al vijftien jaar staan van april tot en met september terrassen op de Neude waar dagelijks honderden tot duizenden gasten gebruik van maken. Het festival Tweetakt zou bijvoorbeeld in de knoop komen met hun festivalterrein. Niet alleen festival Tweetakt liep tegen het besluit aan. Ook de Utrechtse ondernemers aan de Neude kijken op tegen het plaatsen van de bomen en hebben dat kenbaar gemaakt via een brief op 14 februari 2020. De ondernemers van de Beurs en de Luifel schetsen veel nadelen van de te plaatsen bomen. Geen zon meer op je snoet in de lente of zomer, de bomen houden maar beperkt regen tegen, het is een aanslag op het terrasmeubilair en de bomen nemen natuurlijk veel ruimte in. Ze kwamen met verschillende ideeën om de Neude toch groener te maken. Zoals het plaatsen van drie of vier professionele, passende, deels in de grond verzinkte bakken waar bomen in geplant kunnen worden. 

 

Antwoord wethouder

Naar aanleiding van deze brief heeft Student & Starter vragen gesteld aan de wethouder. Wij zijn natuurlijk voor het vergroenen van de stad, maar we willen ook dat er rekening wordt gehouden met de ondernemers. De wethouder gaf aan dat er tijdens het opstellen van de visie en gemaakte keuzes rekening is gehouden met de terrassen en de ondernemers betrokken zijn. Daardoor is bijvoorbeeld de positionering van één boom al aangepast. Er worden ook minimale hoogtes van de takken vastgesteld zodat het overal mogelijk blijft om kleine parasols op te zetten. Er wordt daarnaast ook speciaal voor bomen gekozen die weinig luis en blad afgeven. 

 

De wethouder gaf aan dat een boom in een bak geen echte boom is en niet past bij de klimaat- en vergroeningsvisie van Utrecht. Het plan is om grote bomen te planten die zorgen voor verkoeling, vergroening en die fijnstof in de stad filteren. Door stapsgewijs de bomen te planten, wordt de binnenstad gewapend tegen verstening, verhitting en regenbuien. De komst van de bomen, samen met de inspanning van ondernemers, zorgen volgens de wethouder voor een beter verblijfsklimaat en meer sfeer op de Neude. Het uiteindelijke plan is om negentien bomen te planten, het tempo en ritme is afhankelijk van de natuur en wat ze in de grond vinden.