Auteur Kelly Tijhuis

Fractie

Onze voornemens voor het nieuwe politieke jaar!

11.01.2020

2019 een jaar vol successen maar ook met de nodige leermomenten. Een jaar waarin het Utrechtse initiatievenfonds werd behouden door Tim’s rekenkunsten, maar ook het jaar waarin we net één stem tekortkwamen voor onze motie: vergunningsvrij wonen voor drie personen. 2019 was het jaar waarin we samen met andere partijen opkwamen tegen menstruatiearmoede en klimaatverandering. Het jaar waarin we ons onverminderd in blijven zetten voor cultuur, wonen in Utrecht en de LHBTI+ gemeenschap. En 2019 was natuurlijk het jaar waarin tram 22 eindelijk ging rijden!
 
Voor 2020 heeft elk raadslid een aantal concrete plannen:
 
Eva Oosters
Fractievoorzitter Eva Oosters zet zich dit jaar in voor een hogere capaciteit bij de SOA-poli van de GGDrU. “Naar aanleiding van onze motie is een onderzoek in werking gezet, de resultaten moeten voor de voorjaarsnota binnen zijn. Aan de hand van die resultaten wil ik voor de voorjaarsnota concrete voorstellen doen voor een uitbreiding van de capaciteit.” Naast seksuele gezondheid zet Eva zich ook in voor de Utrechtse economie. Ze streeft naar een geslaagde samenwerking om Koningsdag en het EK komende zomer groots te vieren. “Daarbij wil ik een verbetering in de communicatie aan informatievoorziening voor festivalorganisatoren. Ik wil de meest feestelijke en mooie zomer tegemoet gaan die Utrecht ooit heeft gezien!”
 
Tim Homan
Tim is gisteren al van de provinciegrens van Utrecht heen en terug gefietst. Naast zijn persoonlijke voornemen om nóg meer te gaan fietsen, is Tim heel wat van plan voordat Jeffrey het stokje van hem overneemt. Tim wil fixen dat de huurprijzen niet meer elk jaar fors omhooggaan. “Voor de sociale huursector geldt dit al, maar niet voor de vrije sector. Hier hebben we in 2019 al vragen over gesteld. Er is inmiddels wat actie ondernomen, maar er moet meer werk worden gemaakt van de betaalbaarheid van huurwoningen.” Daarnaast maakt Tim zich hard voor de mobiliteit: “Er wordt al jaren gepraat over het autoluw maken van het Janskerkhof en de Oudegracht. Dit jaar mag er wat ons betreft eindelijk actie worden ondernomen. We hebben hier al meermaals voor gepleit en plannen gepresenteerd. De coalitie zegt dit ook te willen, maar heeft nog steeds geen plan.”
 
Ook duurzaamheid in het dagelijks leven moet het volgens Tim makkelijker worden gemaakt. “Denk aan afvalscheiding, in het bijzonder bij hoogbouw lijkt dit vaak nog lastig. Mensen hebben weinig ruimte om afval te scheiden en moeten het helemaal naar beneden brengen. Dat moet slimmer kunnen. Scheiden van afval moet óf beter gefaciliteerd worden óf we moeten aan nascheiding gaan doen.”
 
Jeffrey Koppelaar
Als gevolg van de motie Creativiteit kent geen anciënniteit hebben we nu budget om jonge makers op weg te helpen. Dit potje is echter nog heel erg klein en Jeffrey wil hier verandering in brengen: “Ik wil me ervoor inzetten dat dit budget groter wordt en dat het ook mogelijk wordt om dit budget wat flexibeler in te zetten, zodat de makers het echt kunnen benutten om in te spelen op hun eigen behoeften en ontwikkeling.” Jeffrey wil zich in het bijzonder inzetten om de positie van beginnende kunst- en cultuurmakers te verstevigen. Zodat zij volledig hun talent kunnen ontplooien en mee kunnen draaien in de Utrechtse kunst- en cultuursector. Daarnaast neemt Jeffrey dit jaar officieel het raadslidstokje over van Tim. Wat de verdeling van portefeuilleonderdelen wordt, is nog even afwachten. Want er staan nog veel meer toffe dingen gepland dit jaar! Houdt onze site in de gaten als je op de hoogte wilt blijven!