Auteur Kelly Tijhuis

Duurzaamheid

De circulaire ambitie van Utrecht

12.02.2020

Van 3 tot 7 februari stond Nederland in het teken van De Week van de Circulaire Economie. Niet alleen bedrijven, maar ook steeds meer burgers zijn hiermee bezig. Gemeente Utrecht heeft uitgesproken in 2050 circulair te willen zijn. Wij roepen de gemeente op om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het realiseren van het UpCycleCentre. Op die manier kan Utrecht bijdragen aan bewustwording rond duurzaamheid, milieu- en klimaatproblematiek en het circulair maken van de stad en regio.

 

Met circulaire economie wordt zo duurzaam mogelijk ondernemen bedoeld, waarbij de nadruk ligt op het sluiten van kringlopen en het voorkomen van afval en verspilling. Anders gezegd: duurzaam en milieubewust produceren, bijvoorbeeld door het hergebruiken van grondstoffen. Voor consumenten betekent dit duurzaam omgaan met voedsel, aankopen en afval scheiden. 

 

Unieke kansen voor duurzaamheid
In overheidsland wordt steeds meer geïnformeerd en genugdet over bewustwording rondom circulaire economie, duurzaamheid en milieubewust consumeren. Student & Starter denkt graag mee over initiatieven en beleid die de stad en regio duurzamer maken. Een mooi voorbeeld hiervan is het UpCycleCentre: een plek waar afvalstromen samenkomen, verwerkt worden en kunnen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Dit biedt unieke kansen en wordt nóg interessanter als creatieve start-ups en ambachten hier een plek krijgen. Een hub vol initiatieven die actief kunnen bijdragen aan een circulaire economie. Dit centre zou daarnaast een mooie plek zijn om voorlichting en onderzoek over nieuwe en werkende initiatieven te promoten en realiseren in Utrecht.

 

Realiseren van de circulaire ambitie
Als we in 2050 onze circulaire ambitie willen realiseren in Utrecht, moet dit zichtbaar, tastbaar en haalbaar worden gemaakt. Daarom zijn er werkplaatsen en onderzoek nodig, maar is het ook verstandig om de kunst af te kijken. We moeten kijken naar hoe andere gemeenten afvalketens integreren of milieubewust en duurzaam vormgeven. Daarom roepen wij de gemeente op om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het realiseren van het UpCycleCentre. Op die manier kan Utrecht bijdragen aan bewustwording rond duurzaamheid, milieu- en klimaatproblematiek en het circulair maken van de stad en regio.